MISTRZOSTWA POLSKI W GO 2023 Warszawa, 9-12.11.2023

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w organizacji Mistrzostw Polski.

Organizator

Polskie Stowarzyszenie Go to organizacja, w ramach której polscy goiści zbierają się by wspólnie działać na rzecz popularyzacji i rozwoju gry Go w Polsce.

PolskieStowarzyszenieGo

psg.go.art.pl

Partnerzy

Sieć Restauracji Chińskich China Town działająca od 1997 r. i obecnie zatrudniająca około czterdziestu osób jest prowadzona przez “China Town” (Poland) (Schwester Company Sp. z o. o.). “China Town” (Poland) Grupa to firma zaangażowana przede wszystkim w działalność: biznesową, gastronomiczną, turystyczną oraz naukę języka chińskiego.

“China Town” (Poland) Grupa jest inicjatorem oraz sponsorem powstania Polsko-Chińskiego Towarzystwa Gospodarczo-Kulturalnego oraz Chińskiej Szkoły w Warszawie, a także jedynego portalu internetowego dla Chińczyków w Polsce PlChinese. W 2007 r. “China Town” (Poland) Grupa utworzyła Biuro Podróży China Town Travel organizujące podróże i wycieczki z Polski do Chin oraz z Chin do Polski.

chinatown.pl

China Town

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA to organizacja, której misją jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Misję tę realizują na wiele sposobów, między innymi organizując wydarzenia sportowe dużej skali, rozwijając warszawską infrastrukturę sportową i wspierając inicjatywy związane z różnymi, coraz to nowymi dyscyplinami. Dotyczy to również sportów intelektualnych - od niedawna między innymi właśnie Go.

AKTYWNAWARSZAWA

sport.um.warszawa.pl/waw/aktywna-warszawa